sloganSR

  sr    it       twee    face

ZELENKO   by Rado

Dužina noža: 228 mm,

Dužina sječiva: 120 mm,

Debljina sječiva: 3.8 mm,

Drška noža stabilizovano drvo: Box Elder /korijen jasena/.crveni vulkanfiber i ukrasne osovonice /pins mosaico/ prečnika od 6.3 mm.

Futrola ručno rađena od biljno štavljne kože debljine 4 mm .

radologofuter